top of page

ANBI

ANBI
ANBI is het keurmerk voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Een ANBI organisatie publiceert een aantal belangrijke zaken op hun website. De Stichting JA Foundation heeft deze gegevens op deze pagina overzichtelijk voor u op een rijtje gezet. Wij hechten namelijk veel waarde aan transparantie en vertrouwen.

Tenaamstelling
Met de naam Stichting JA Foundation staan wij ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 58518371.

RSIN
Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer van Stichting JA Foundation is 853073235

Contactgegevens
Voor de juiste contactgegevens van onze stichting verwijzen we u naar de contactpagina.

Doelstelling
Onze algemene doelstelling wordt over de gehele website uitgedragen, zodat nieuwe bezoekers direct weten bij wat voor soort organisatie ze terecht zijn gekomen: De JA Foundation zamelt geld en goederen in voor kansarme kinderen en ondersteunen hiermee kleinschalige, lokale initiatieven en/of projecten. De focus ligt hierbij op welzijn (opvang, opvoeding en verzorging), scholing en ontplooiing op sportief en creatief gebied.

Beloningsbeleid
Onze bestuurders en vrijwilligers reizen volledig op eigen conto naar de projecten. Zij ontvangen voor hun werkzaamheden in Nederland en ter plaatse geen enkele vergoeding. Natuurlijk heeft Stichting JA Foundation zoals elke stichting overheadkosten. We garanderen dat alle inkomsten voor 92% ter plaatse ingezet worden.

Verslag van de activiteiten
Op onze website wordt op allerlei manieren verslag gedaan van onze activiteiten. Een overzicht van onze projecten vindt u onder het submenu-item Projecten.

Financiële verantwoording
Over onze inkomsten en uitgaven zijn wij volledig transparant richting onze sponsors en donateurs. Zie ook het kopje beloningsbeleid op deze pagina. De ondertekende financiële verantwoordingen kan u hieronder inzien:

2014

2015

2016

2017 

2018 

2019

2020

2021

2022

bottom of page