Om een vaste bron van inkomsten te realiseren is het initiatief genomen om een club van 100 (€100,00) op te richten en de deelnemers hieraan doneren ieder jaar minimaal €100,00 of een veelvoud hiervan op de rekening van de JA Foundation.

Bedrijven, maar natuurlijk ook particulieren, kunnen hieraan meedoen door zich in te schrijven op de website die hier speciaal voor is ontwikkeld: www.jaclubvan100.nl.

Van alle deelnemers wordt het bedrijfslogo weergegeven op de website van de JA club van 100 en alle deelnemers zullen 2 maal per jaar worden uitgenodigd voor een netwerkbijeenkomst die wordt georganiseerd in Breda.

De voorwaarde die wordt gesteld aan de deelname is dat iedere deelnemer een ander bedrijf uitnodigt om ook lid te worden van de JA club van 100!

ja clubvan100 logo