ANBI

ANBI
ANBI is het keurmerk voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Een ANBI organisatie publiceert een aantal belangrijke zaken op hun website. De Stichting JA Foundation heeft deze gegevens op deze pagina overzichtelijk voor u op een rijtje gezet. Wij hechten namelijk veel waarde aan transparantie en vertrouwen.

Tenaamstelling
Met de naam Stichting JA Foundation staan wij ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 58518371.

RSIN
Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer van Stichting JA Foundation is 853073235

Contactgegevens
Voor de juiste contactgegevens van onze stichting verwijzen we u naar de contactpagina.

Het bestuur

Voorzitter
Marga Wasser
[email protected]

Secretaris
Mirella Gudde
[email protected]

Penningmeester
Anita Rollfs
[email protected]

Algemeen bestuurslid
Miranda de Jong
[email protected]

Doelstelling
Onze algemene doelstelling wordt over de gehele website uitgedragen, zodat nieuwe bezoekers direct weten bij wat voor soort organisatie ze terecht zijn gekomen: De JA Foundation zamelt geld en goederen in voor kansarme kinderen en ondersteunen hiermee kleinschalige, lokale initiatieven en/of projecten. De focus ligt hierbij op welzijn (opvang, opvoeding en verzorging), scholing en ontplooiing op sportief en creatief gebied.

Beloningsbeleid
Onze bestuurders en vrijwilligers reizen volledig op eigen conto naar de projecten. Zij ontvangen voor hun werkzaamheden in Nederland en ter plaatse geen enkele vergoeding. Natuurlijk heeft Stichting JA Foundation zoals elke stichting overheadkosten. We garanderen dat alle inkomsten voor 92% ter plaatse ingezet worden.

Verslag van de activiteiten
Op onze website wordt op allerlei manieren verslag gedaan van onze activiteiten. Een overzicht van onze projecten vindt u onder het submenu-item Projecten.

Financiƫle verantwoording
Over onze inkomsten en uitgaven zijn wij volledig transparant richting onze sponsors en donateurs. Zie ook het kopje beloningsbeleid op deze pagina. De ondertekende financiĆ«le verantwoordingen van 2013 zijn hier te downloaden. De cijfers van 2014 treft u hierDe cijfers van 2015 zijn hier en die van 2016 zijn hier te vinden. Kijk voor de jaarcijfers van 2017 hier en voor de jaarcijfers van 2018 hier. De cijfers van 2019 treft u hier.